biru hijau merah
A- A A+
Bahasa Lain
1akses

a. Melaksanakan sebahagian fungsi Badan Kawal Selia Air Wilayah Persekutuan (BKSAWP)

Memberi nasihat kepada Kementerian Wilayah Persekutuan mengenai penggunaan dan pemuliharaan sumber air yang efisien bagi maksud awam;

Mengatur dan mengawal pemindahan air antara lembangan dalam Wilayah Persekutuan;

Menyelaras perhubungan pelbagai agensi di Wilayah Persekutuan dan menggalakkan kerjasama serta penyelarasan untuk kegunaan sumber-sumber air pelbagai fungsi;

Mengendalikan penyelidikan berhubungan dengan pengurusan, penggunaan efisien, pembangunan dan pemuliharaan sumber- sumber air dan sumber-sumber di dalamnya;

Menyediakan latihan dan mengadakan kemudahan untuk latihan berhubung dengan pelaksanaan fungsi Bahagian ini;

Merancang penggunaan sumber air di Wilayah Persekutuan;

Merancang dan menyediakan garis panduan, strategi, standard dan prosedur mengenai pengawalan, pengurusan, penjimatan dan penggunaan sumber air dan air mentah;

Menggalakkan dan mengawal selia kecekapan dalam pembekalan air mentah;

Menyelaras kerja-kerja pemantauan, kajian daya maju dan mengumpul maklumat untuk penyelidikan dan penyediaan pelan- pelan pengurusan serta pemuliharaan sumber air;

Membangunkan kawasan yang mempunyai potensi sebagai sumber dan kawasan tadahan air di Wilayah Persekutuan;

Memberi khidmat nasihat kepada Kementerian Wilayah Persekutuan berhubung pemindahan air dari, dan di antara negeri-negeri.

b. Menubuhkan Badan Kawal Selia Air Wilayah Persekutuan

Mengkaji fungsi badan kawal selia air di negeri-negeri lain untuk dijadikan sebagai panduan dalam penetapan fungsi BKSAWP;

Mengkaji dan mencadangkan hala tuju BKSAWP;

Mengkaji implikasi kos penubuhan BKSAWP;

Membuat unjuran bagi jumlah hasil yang akan dikutip oleh BKSAWP;

Mengkaji dan mencadangkan struktur organisasi yang efisien bagi BKSAWP;

Perkara-perkara lain yang melibatkan penubuhan BKSAWP.

c. Mengawal Selia Sumber Air di Wilayah Persekutuan

Mengkaji jumlah isi padu air di kawasan tadahan yang telah dikenal pasti;

Mengkaji unjuran permintaan bekalan air bersih di Wilayah Persekutuan bagi membolehkan sumber air mentah disediakan;

Menjalankan kajian kualiti air di kawasan tadahan yang telah dikenal pasti;

Menjalankan kajian ke atas sumber air seperti air bawah tanah, pengumpulan air hujan dan sumber-sumber alternatif berkaitan dengan air; dan

Mengumpul maklumat mengenai aset-aset bekalan air di Wilayah Persekutuan.

d. Penyelarasan Dari Aspek Perundangan

Mengkaji keperluan perundangan sebelum penubuhan BKSAWP;

Mengkaji implikasi perundangan bagi penubuhan BKSAWP ke atas Akta-Akta sedia ada; dan

Menyelaras penyediaan dan penggubalan Draf Rang Undang-undang berkaitan bagi penubuhan BKSAWP.

Dasar Privasi  | Dasar Keselamatan |  Penafian  |Peta Laman 
Hak Cipta Terpelihara 2016 © Kementerian Wilayah Persekutuan
Sesuai dipapar menggunakan pelayar versi terbaru untuk Internet Explorer 10.0 dan ke atas, Mozilla Firefox 3.0 dan ke atas
& juga Google Chrome dengan resolusi 1280 X 800 dan ke atas. Tarikh Kemaskini: 19/01/2019
iso intelek iso standards ukas management qrCode kwp
.